MENU

Facility management

Usługi porządkowe ściśle korelują z utrzymaniem technicznym obiektów. Posiadamy wiedzę, umiejętności i doświadczenie by móc zaproponować Klientom obsługę infrastrukturalną – dopełniającą czynności porządkowe. W praktyce oznacza to optymalizację kosztów obsługi obiektu. Usługi wsparcia proponowane przez CARE SYSTEM:

  • drobne naprawy obiektowe (tzw. „złota rączka”)
  • okresowe kontrole (audyty) newralgicznych rewirów zakładu
  • zarządzanie techniką/okresowe pomiary

Chcielibyśmy przekonać Was, iż Facility Management to w zasadzie zarządzanie udogodnieniami, to elastyczny ale i adekwatny do sytuacji kompleksowy dozór nad nieruchomością.

Firmy partnerskie