MENU

Facility management

To znak czasów i zmiany sposobu myślenia inwestorów. Dziś chcą oni zachowania jakości obiektu na tym samym poziomie na przestrzeni lat, a nawet: podniesienia go! Jest to całkowicie możliwe, jeśli opieka nad budynkiem będzie realizowana poprzez profesjonalną i kompleksową działalność typu Facility Management.

Usługi porządkowe ściśle korelują z utrzymaniem technicznym obiektów. Posiadamy wiedzę, umiejętności i doświadczenie, by móc zaproponować Klientom obsługę infrastrukturalną – dopełniającą czynności porządkowe. W praktyce oznacza to optymalizację kosztów obsługi obiektu. Usługi wsparcia proponowane przez CARE SYSTEM:

  • drobne naprawy obiektowe (tzw. „złota rączka”),
  • okresowe kontrole (audyty) newralgicznych rewirów zakładu,
  • zarządzanie techniką/okresowe pomiary.

Chcielibyśmy przekonać Was, iż Facility Management to w zasadzie zarządzanie udogodnieniami, to elastyczny, ale i adekwatny do sytuacji kompleksowy dozór nad nieruchomością.

Firmy partnerskie