MENU

Obsługa zimowa

W odróżnieniu od letniej pielęgnacji terenu zewnętrznego (gdzie kluczowym elementem są kwestie wizualne) - nadrzędnym celem obsługi zimowej jest niezwłoczne zapewnienie udrożnienia i bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - pieszych, drogowych i manewrowych.

Dlatego w miesiącach zimowych na bieżąco śledzimy radary pogodowe kontrolująć stan opadów śniegu (również w nocy) by niezwłocznie podjąć czynności odśnieżania.

Ponadto w razie konieczności wykonujemy rozszerzone prace interwencyjne obejmujące odśnieżanie dachów, strącanie sopli lodu, odśnieżanie znaków drogowych i informacyjnych, etc. Jednocześnie zapewniamy na obiekcie właściwy zapas środków posypowych - w tym - alternatywnych (ekologicznych) nieingerujących w roślinność lub wrażliwe elementy elewacji obiektów.

Przygotowująć całoroczną koncepcję obsługi nieruchomości, z góry przewidujemy alternatywne rozwiązania dla okresu zimowego, pozwalające nam elastycznie reagować na sytuacje nadzwyczajne, np. bardzo intensywne opady śniegu. W takich przypadkach jesteśmy przygotowani na wzmocnienie obsługi dodatkowym personelem oraz sprzętem.

Firmy partnerskie