W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez podmiot CARE SYSTEM Sp. z o.o., a także aktualne stają się poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:

  1. Przetwarzamy wyłącznie Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz, jeżeli dotyczy - nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer KRS i numer NIP.
  2. Administratorem danych osobowych jest firma CARE SYSTEM Sp. z o.o., ul. Starołęcka 18a, 61-361 Poznań, NIP: 782-26-91-896.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją świadczenie sprzedaży produktów lub świadczenia usług poprzez stronę internetową www.caresystem.pl. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie lub potencjalne wykonywanie usług na Pani/Pana rzecz.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne., jednakże brak ich podania uniemożliwia dokonywanie zakupów usług poprzez stronę internetową.
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych - do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, w pozostałych przypadkach - do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom (podwykonawcom, tj.  dostawcom usług informatycznych, płatności elektronicznych, księgowych, firmom kurierskim, lub w konieczności dochodzenia należności - usług prawnych) wyłącznie w celu w celu realizacji świadczeń zawieranych poprzez sklep internetowy/stronę internetową. Istnieje możliwość przekazywania Pana/Pani danych osobowych organom uprawnionym do otrzymania Pana/Pani danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Care System Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 77a
60-529 Poznań
woj. wielkopolskie

telefon: 606 650 690
biuro@caresystem.pl
NIP: 782-26-91-896
KRS: 0000669252

Firmy partnerskie