MENU

Teren zewnętrzny

Dbamy przede wszystkim o to by obejscie posesji było pierwszą zauważalną wizytówką firmy.

Nie potrzeba do tego ogromnych nakładów ale zmysł wizualny, doświadczenie i zaangażowanie naszego personelu. Skupiamy się na detalach - z pozoru nieistotnych - jednak mających wpływ na wizualne postrzeganie nieruchomości.

Dla nas pielęgnacja chodników to nie tylko zbieranie papierków (ale także okresowe mechaniczne zamiatanie) a obsługa terenu zielonego to jednak nie tylko koszenie trawy. To bardzo często precyzyjnie dobrana roślinność. Zatem jej pielęgnację każdorazowo konsultujemy z wykwalifikowanym ogrodnikiem, który wdraża zarówno właściwe środki ochrony roślin - jak i przeprowadza szkolenie dotyczące stosowania ich w czasie (chronometraż). 

Z doświadczenia wiemy również, iż utrzymanie czystości terenu zewnętrznego w okresie zimowym jest dodatkowym wyzwaniem i niejednokrotnie wymaga dodatkowego wsparcia sprzętowego oraz osobowego. Koncepcję obsługi zimowej prezentujemy w osobnej kategorii. 

Firmy partnerskie